Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Ogłoszenie o naborze
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

             Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych wobec dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Charakter umowy: umowa zlecenie, od poniedziałku do piątku w godzinach do uzgodnienia indywidualnie z opiekunami dziecka

Miejsce wykonywanej pracy: w miejscu zamieszkania dziecka, teren gminy Kalisz Pomorski.

Wymagania stawiane kandydatowi: Osoby wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny spełnić wymogi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm. ) tj.

  1. Wykształcenie minimum średnie z zakresu rehabilitacji medycznej lub fizykoterapii.
  2. Co najmniej półtora roczny staż pracy w:

-  szpitalu psychiatrycznym,

- jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- placówce terapii lub placówce oświatowej do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

- ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,

- zakładzie rehabilitacji.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
  2. kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie,
  3. kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy (oryginały do wglądu) lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy, ewentualnie kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby rekrutacji danych osobowych zgodnie z RODO,
  5. oświadczenie wykonawcy, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. oświadczenie wykonawcy, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Ofertę należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

al. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

                                                                                            Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                        Pomocy Społecznej w Kaliszu Pom.

                                                                                               Halina Maras

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 04-06-2020 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2020 12:10