Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim ma już 20 lat !!!!!!!!!!


Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Kaliszu Pomorskim ma już 20 lat.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim powstał 1 maja 1990 r. na podstawie Zarządzenia nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy Kalisz Pomorski Pana mgr Andrzeja Bejnarowicza. Ośrodek był kontynuacją działalności Działu Służb Społecznych, który podczas PRL-u funkcjonował w Przychodni Rejonowej w Kaliszu Pomorskim. Podstawą prawną do działalności Ośrodka stała się tworzona wówczas ustawa o pomocy społecznej, która została przyjęta dnia 28 listopada 1990 r.

Lata 90-te przyniosły w Polsce wiele nowych zjawisk w sferze społecznej. Wraz ze zmianą ideologii państwa zmienia się również jego polityka społeczna, która rozumiana była, jako szczególny rodzaj aktywności politycznej, określający ramy oddziaływań państwa w kierunku poprawy bytu jego społeczności. Powołanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim było właśnie taką reakcją władz na potrzeby społeczności naszej gminy.

W marcu 1990 r. w Koszalinie powstał Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej, który miał za zadanie koordynację powstawania jednostek pomocy społecznej na terenie gmin ówczesnego województwa koszalińskiego. Założeniem było utworzenie OPS-ów przez władze administracji państwowej wspólnie z Zespołami Opieki Zdrowotnej. W piśmie wystosowanym przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Koszalinie do Naczelnika Miasta i Gminy w Kaliszu Pomorskim zasugerowano, aby dotychczasowi pracownicy socjalni placówek służb zdrowia przeszli do pracy w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Do pełnienia funkcji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim powołana została Pani Halina Maras, której zlecono wykonanie zarządzenia Naczelnika powołującego OPS.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jednym z założeń pomocy społecznej jest to, że osoby i rodziny korzystające z pomocy powinny współdziałać w celu rozwiązania swojej trudnej sytuacji życiowej.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Pomoc społeczna w miarę możliwości ma na celu doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Od momentu powstania Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim nie miał swojej stałej lokalizacji. Przez 20 lat funkcjonowania jego siedziba mieściła się w Urzędzie Miasta i Gminy, w pomieszczeniach opuszczonych przez Komisariat Policji oraz w pomieszczeniach opuszczonych przez PGKiM na ul. Tylnej.

Od listopada 2007 r. siedzibą funkcjonowania Ośrodka jest budynek dawnego przedszkola na ul. Mickiewicza. Jest to już stała siedziba Ośrodka przekazana na jego funkcjonowanie w dniu 15.11.2007 r. przez Burmistrza Kalisza Pomorskiego.

Przez szereg lat zmieniały się ustawy o pomocy społecznej modyfikując pracę Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim. Nie zmiennym pozostał jednak główny cel działalności OPS, czyli pomoc najuboższym mieszkańcom naszej gminy tak, aby mogli oni żyć w sposób godny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 27-04-2010 10:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-04-2010
Ostatnia aktualizacja: - 27-04-2010 10:26