Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Konkurs grantowy na rok 2011


Grant na działania profilaktyczne na rok 2011

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim ogłasza konkurs na działania profilaktyczne w roku 2011 dla organizacji pozarządowych, sołectw, klubów sportowych, samorządów mieszkańców oraz instytucji zajmujących się działalnością kulturalną.

Zasady składania wniosków:

 1. Projekt na działania profilaktyczne złożony musi być na wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - www.bip.ops.kaliszpom.pl w zakładce UZALEŻNIENIA.

 2. Wniosek musi być złożony w formie papierowej do dnia 31 grudnia 2010 r. W przypadku wniosków nadsyłanych listownie liczy się data stempla pocztowego.

 3. Projekty muszą być realizowane pomiędzy 01.02.2011 r. a 30.11.2011 r.

 4. Kwota dofinansowania wynosi do 1000 zł. Dofinansowanie musi stanowić max. 60% całkowitej wartości projektu i może zostać wydatkowane na dowolny cel.

 5. Wkład własny organizacji ubiegającej się o dofinansowanie musi wynosić minimum 40% wartości projektu i rozłożony musi być w następujący sposób:

 • 20% wkład niefinansowy (posiadane sale do przeprowadzenia działania, koszty instruktorów, koszy wolontariatu i inne)

 • 20% wkład finansowy (własne środki finansowe lub dofinansowanie finansowe z innych źródeł)

 1. Założony projekt musi posiadać działanie profilaktyczne skierowane do uczestników projektu tj. np. pogadanka profilaktyczna, spektakl profilaktyczny, prelekcja lub inne.

 2. Projekty umiejscowione powinny być w zakresie profilaktyki uniwersalnej:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży)  poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych,  takich jak np.  używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol).

 1. Każda organizacja musi opisać działania profilaktyczne które będzie realizować we wniosku w odpowiedniej rubryce.

 2. Każda organizacja ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć jedynie 1 projekt.

Prosimy o dostarczanie lub nadsyłanie projektów do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Seweryn Szymczyk tel. 094 361 73 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 15-11-2010 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 15-11-2010 13:18