Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Ogłoszono nowy konkurs grantowy na działania profilaktyczne na rok 2012


Grant na działania profilaktyczne na rok 2012

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim ogłasza konkurs na działania profilaktyczne w roku 2012 dla organizacji pozarządowych, sołectw, samorządów mieszkańców oraz instytucji zajmujących się działalnością profilaktyczną oraz kulturalną.

Zasady składania wniosków:

 1. Projekt na działania profilaktyczne złożony musi być na wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - www.bip.ops.kaliszpom.pl w zakładce UZALEŻNIENIA.

 2. Wniosek musi być złożony w formie papierowej do dnia 13 stycznia 2012 r. W przypadku wniosków nadsyłanych listownie liczy się data stempla pocztowego.

 3. Projekty muszą być realizowane pomiędzy 23.01.2012 r. a 30.11.2012 r.

 4. Kwota dofinansowania wynosi do 1000 zł. Dofinansowanie musi stanowić max. 60% całkowitej wartości projektu i może zostać wydatkowane na opłatę specjalistów prowadzących działania profilaktyczne (umowa cywilno-prawna, rachunek, faktura), transport, bilety wstępu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć (wykluczając zakup żywności), zakup nagród oraz inne przewidziane w planie działania materiały.

 5. Całkowita kwota przeznaczona na realizacje konkursu to 9000 zł. (przewiduje się dofinansowanie 9 projektów x 1000 zł. = 9000 zł.)

 6. Wkład własny organizacji ubiegającej się o dofinansowanie musi wynosić minimum 40% wartości projektu i rozłożony musi być w następujący sposób:

 • 20% wkład niefinansowy (posiadane sale do przeprowadzenia działania, koszty instruktorów, koszy wolontariatu i inne)

 • 20% wkład finansowy (własne środki finansowe lub dofinansowanie finansowe z innych źródeł)

 1. Założony projekt musi posiadać działanie profilaktyczne skierowane do uczestników projektu tj. np. pogadanka profilaktyczna, spektakl profilaktyczny, prelekcja lub inne.

 2. Działanie musi obejmować profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii a każdy projektodawca musi w dziale II INFORMACJE O PROJEKCIE wniosku w punkcie „Opis działania” szczegółowo opisać na czyn będzie polegać oddziaływanie profilaktyczne.

 3. Działanie profilaktyczne prowadzone musi być przez specjalistę lub osobę przeszkolona do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 4. Projekty umiejscowione powinny być w zakresie profilaktyki uniwersalnej:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży)  poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych,  takich jak np.  używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol).

 1. Każda organizacja ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć jedynie 1 projekt.

 2. Posiedzenie komisji oceniającej wnioski odbędzie się w dniu 18 stycznia 2012 r.

 3. Najważniejszym kryterium przy wyborze projektu będzie oddziaływanie profilaktyczne, jego skuteczność oraz profesjonalizm wykonania.

Prosimy o dostarczanie lub nadsyłanie projektów do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Seweryn Szymczyk - referent ds. uzależnień tel. 094 361 73 44

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 23-12-2011 10:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2011 10:36