Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Nabór na stanowisko instruktora budowlanego w Międzygminnym Centrum Integracji Społecznej w Kaliszu Pomorskim

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO INSTRUKTORA BUDOWLANEGO

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Stowarzyszenie SEMAFOR Międzygminne Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 10, 78-540 Kalisz Pomorski

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna, umowa o pracę

 

WYMAGANIA

1. Instruktorem zawodu może być osoba, która:

1) posiada doświadczenie w zawodzie pracownika budowlanego (bądź zbliżone) lub/i wykształcenie co najmniej zawodowe na kierunku budowlanym,

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

ZAKRES PRACY

1. Opracowywanie programu szkolenia dla uczestników CIS,

2. Prowadzenie zajęć integracji zawodowej,

3. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami CIS-u,

4. Ocenianie zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej,

5. Wnioskowanie o skierowanie uczestnika CIS do egzaminu zawodowego, uprawniającego do wykonywania zawodu,

6. Stała współpraca z koordynatorem terenowym/ specjalistą ds. reintegracji społecznej, pracownikami socjalnymi, doradcą zawodowym i psychologiem – terapeutą CIS w zakresie realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego uczestników.


 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA

1. Curriculum Vitae (CV)

2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)

3. Kserokopie potwierdzające nabyte doświadczenie oraz wykształcenie wraz
z ewentualnymi listami polecającymi

4. Kserokopia dowodu osobistego

5. Oświadczenie o następującej treści:

„Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:

- nie jestem i nie byłem/am pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mi zawieszona ani ograniczona,

- wypełniam obowiązek alimentacyjny (w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego)

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”(odręcznie podpisane).

6. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Stowarzyszenia SEMAFOR Międzygminnego Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Kaliszu Pomorskim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”(odręcznie podpisane).

 

DODATKOWE INFORMACJE

1. Dokumenty należy składać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panią Anitą Łubkowską pod nr Tel.: 693774300 w godzinach 700-1500 w dniach 9-13.07.2012.

2. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wybranemu kandydatowi telefonicznie oraz umieszczona na stronie internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kaliszu Pomorskim (http://www.bip.ops.kaliszpom.pl/).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 06-07-2012 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-07-2012
Ostatnia aktualizacja: - 06-07-2012 12:23