Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

konkurs na działania profilaktyczne w 2013 r.


Grant na działania profilaktyczne na rok 2013

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim ogłasza konkurs na działania profilaktyczne w roku 2013 dla organizacji pozarządowych, sołectw, samorządów mieszkańców oraz instytucji zajmujących się działalnością profilaktyczną oraz kulturalną.

Zasady składania wniosków:

 1. Projekt na działania profilaktyczne złożony musi być na wniosku, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim - www.bip.ops.kaliszpom.pl w zakładce UZALEŻNIENIA.

 2. Wniosek musi być złożony w formie papierowej do dnia 12 kwietnia 2013 r. W przypadku wniosków nadsyłanych listownie liczy się data stempla pocztowego.

 3. Projekty muszą być realizowane pomiędzy 22.04.2013 r. do 31.12.2013 r.

 4. Kwota dofinansowania wynosi max. do 1500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Dofinansowanie musi stanowić max. 60% całkowitej wartości projektu i może zostać wydatkowane na opłatę specjalistów prowadzących działania profilaktyczne (umowa cywilno-prawna, rachunek, faktura), transport, bilety wstępu, zakup materiałów do prowadzenia zajęć (wykluczając zakup żywności), zakup nagród oraz inne przewidziane w planie działania materiały.

Nie przewiduje się pokrywania kosztów zatrudniania w projekcie innych osób niż specjaliści prowadzący zajęcie profilaktyczne.

 1. W ramach działań profilaktycznych przewiduje się:

 • Konsultacje z psychologiem

 • Zajęcia edukacyjno - integracyjne

 • Zajęcia art - terapii

 • Warsztaty profilaktyczne o tematyce poruszającej problematykę uzależnienia od alkoholu i narkotyków

 • Realizację programów profilaktycznych rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie: Noe; Noe II; Zanim spróbujesz; Debata; Nie pije! Bo tak!; Narkotyki? Nie biorę!; Proan; Decyzja należy do Ciebie; oraz innych

 1. Działanie musi obejmować profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii a każdy projektodawca musi w dziale II wniosku „INFORMACJE O PROJEKCIE” w punkcie „Opis działania” szczegółowo opisać na czyn będzie polegać oddziaływanie profilaktyczne.

 2. Działanie profilaktyczne prowadzone musi być przez specjalistę lub osobę przeszkoloną do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 3. Projekty umiejscowione powinny być w zakresie profilaktyki uniwersalnej:

Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do ogółu społeczeństwa, ma na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych (zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży)  poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka. Działania te dotyczą zagrożeń rozpowszechnionych,  takich jak np.  używanie substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol).

 1. Całkowita kwota przeznaczona na realizacje konkursu to 9000 zł. (przewiduje się dofinansowanie 6 projektów x 1500 zł. = 9000 zł.)

 2. Wkład własny organizacji ubiegającej się o dofinansowanie musi wynosić minimum 40% wartości projektu i rozłożony musi być w następujący sposób:

 • 20% wkład niefinansowy (posiadane sale do przeprowadzenia działania, koszty instruktorów, koszy wolontariatu i inne)

 • 20% wkład finansowy (własne środki finansowe lub dofinansowanie finansowe z innych źródeł)

 1. Każda organizacja ubiegająca się o dofinansowanie może złożyć jedynie 1 projekt.

 2. Przewiduje się następujące etapy wybory projektów”

 • Ocena formalna do dnia 17.04.2013 r.

 • Posiedzenia komisji oceniającej wnioski w dniu 18.04.2013 r.

 1. Najważniejszym kryterium przy wyborze projektu będzie oddziaływanie profilaktyczne, jego skuteczność oraz profesjonalizm wykonania.

Prosimy o dostarczanie lub nadsyłanie projektów do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Mickiewicza 51.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Seweryn Szymczyk - inspektor ds. uzależnień tel. 094 361 73 44 lub 693 415 001

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 22-03-2013 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Seweryn Szymczyk 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 22-03-2013 09:32