Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w 2014 r.


Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kaliszu Pomorskim

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 • Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych i Dodatku Energetycznego;

 

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie zawodowe

 2. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 3. znajomość ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 4. zjanomość ustawy o dodatku energetycznym

 5. obywatelstwo polski, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego kraju którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa programów komputerowych WORD, EXEL, DODATKI MIESZKANIOWE

 2. samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach powierzonych zadań

 3. umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

 2. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

 3. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy

 4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 6. oświadczenia kandydatów o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

 1. Opis stanowisk:

Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych:

 1. wszczynanie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania dodatku mieszkaniowego i energetycznego

 2. przyjmowanie wniosków na wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego

 3. analiza wniosków i wydawanie decyzji na wypłatę dodatku mieszkaniowego i energetycznego

 4. przeprowadzania wywiadów na potrzeby rozpatrzenia wniosku o dodatek mieszkaniowy i energetyczny

 5. redagowanie decyzji o zwrocie dodatku mieszkaniowego i energetycznego

 6. wydawanie zaświadczeń

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Mickiewicza 51 lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

Referent ds. Dodatków Mieszkaniowych i Dodatku Energetycznego

Dokumenty należy składać do dnia 4 lutego 2014 r. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 21-01-2014 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Seweryn Szymczyk 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 22-01-2014 07:59