Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Informacje ogólne - dodatek mieszkaniowy

Druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy pobrać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim, przy ul. Mickiewicza 51 pokój nr 6.

Wypełniony wniosek z potwierdzonymi przez zarządcę opłatami za zajmowany lokal mieszkalny oraz deklarację o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy (za okres 3 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek) wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w danym Ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500, w pokoju nr 6.

Termin odpowiedzi na wniosek:     Do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy:  Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych wyżej.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

Od dnia 01.03.2019 r. kwota najniższej emerytury ogłoszona przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 1100,00 zł.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm).

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2019 r. poz.2133 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 156, poz. 1817).

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 12-01-2015 13:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 22-01-2020 13:12