Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Rejestr zbioru danych

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH (zgodnie z art. 36a ust. 1 pkt 2)

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

Administrator danych: Kierownik MGOPS w Kaliszu Pom.

Miejscowość: Kalisz Pomorski

Ulica: Mickiewicza 51

Regon: 003801870

 

L.p.

 

Nazwa zbioru

 

Podstawa prawna do prowadzenia zbioru

Powierzenie:

nazwa podmiotu,

adres

Cel przetwarzania danych

Opis kategorii osób , których dane dotyczą

Sposób zbierania, udostępniania danych

Odbiorcy danych

Odbiorcy danych państwa trzeciego

1.

Dodatki energetyczne

Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby ubiegające się o dodatek energetyczny

Od osób, których dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

2.

Świadczenia rodzinne

Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015 poz. 114 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i członkowie ich rodzin

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

3.

Fundusz alimentacyjny

Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012r. poz. 1228 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dłużnicy alimentacyjni

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

4.

Pomoc społeczna

Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. nr 163 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

5.

Zasiłki dla opiekunów

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014r. poz. 567)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby ubiegające się o zasiłku dla opiekuna i członkowie ich rodzin

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

6.

Dodatki mieszkaniowe

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby ubiegające się o dodatki mieszkaniowe

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

7.

Wspieranie rodziny

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Członkowie rodzin z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

8.

Zaliczka alimentacyjna

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( dz. U. z 2005. Nr 86 poz. 732 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Dłużnicy alimentacyjni, wierzycielki

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

9.

Karta dużej rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o karcie dużej rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby i rodziny ubiegające się o kartę dużej rodziny

Od osób, których dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

10

Przeciwdziałanie przemocy rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. nr 180 poz. 1493 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie, osoby stosujące przemoc w rodzinie

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

11.

Zbiór osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.),

Ustawa z dnia 29 lipca 2000r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. poz. 124 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby nadużywające alkoholu i narkotyków

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

12

Świadczenia zdrowotne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 58 ze zm.)

Nie dotyczy

Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Osoby , które nie posiadają  ubezpieczenia zdrowotnego

Od osób, których dotyczą, z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Nie dotyczy

 

 

Kalisz Pom. 09.02.2016r.                                                                                                                                                                                    Beata Masialska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 21-08-2015 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Seweryn Szymczyk 10-02-2016 09:36