Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Rodziny wspierające - informacje

Zgodnie z art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej, która przy współpracy z Asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak:

 • organizowanie czasu wolnego dzieciom,
 • wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,
 • pomoc w nauce,
 • ·wskazówki dotyczące wychowania dzieci oraz w sytuacji
 • Pomoc w zakresie prowadzenie gospodarstwa domowgoi: nauka gotowania, sprzątania, utrzymania higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

 

KTO MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia rodziny .

Rodzinę ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie czy dana rodzina kwalifikuje się do bycia rodziną wspierającą.

Z rodziną wspierającą zawierana jest umowa cywilnoprawna, która określa zasady zwrotu kosztów poniesionych z tytułu udzielanego wsparcia.

KTO NIE MOŻE BYĆ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Ustawodawca nie wskazuje minimalnych wymogów dla rodziny wspierającej wydaje się jednak, że:

 • skazanie członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • nie wypełnianie obowiązku alimentacyjnego,
 • odebranie władzy rodzicielskiej,
 • problemy wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • stwierdzenie u członka rodziny uzależnienia od alkoholu,
 • zaburzenia psychiczne itp.

wykluczają możliwość wskazania takiej rodziny jako rodziny wspierającej. 

DODATKOWE INFORMACJE

 • Problemy opiekuńczo-wychowawcze mogą wynikać z braku odpowiednich wzorców w rodzinach, z których pochodzą rodzice dziecka. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą w rodzinie wspieranej takie pozytywne wzorce funkcjonowania rodziny można zaszczepić. Tak więc rodziny wspierające stanowią instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci.
 • Przydzielenie rodziny wspierającej nie jest obowiązkiem gminy.
 • Ustawodawca nie wskazuje formy prawnej w jakiej następuje "przydzielenie" rodzinie wspieranej rodziny wspierającej. Wydaje się jednak, że nie powinna to być decyzja administracyjna a pomiędzy rodziną wspieraną a gminą – porozumienie.
 • Rodzina wspierana powinna wyrazić zgodę na objęcie jej tą formą wsparcia. 
 • Umowa zawierana z rodziną wspieraną obok określenia zasad zwrotu kosztów powinna definiować te koszty. Będą one zależały od zakresu pomocy jakiej rodzina wspierająca będzie udzielać rodzinie wspieranej.
 • Przykładowo: jeżeli członek rodziny wspierającej ma pomóc w nauczeniu rodziny wspieranej przygotowywania samodzielnie posiłków, kosztem może być równowartość zakupionych w tym celu produktów żywnościowych.
 • Zwrot kosztów jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ogłoszenie

W oparciu o art. 29 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2018 poz. 998 z późn. zm.) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchowie poszukuje rodzin wspierających, które bezinteresownie  chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Zadaniem rodzin wspierających jest pomoc rodzinom, które mają trudności w opiece i wychowaniu dzieci, jak również w szeroko pojętym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Rodziny wspierające pomagają przede wszystkim w oparciu o własne zasoby i umiejętności, posiadaną wiedzę z zakresu prawidłowego wychowywania dzieci i realizowane wzorce funkcjonowania rodziny. Jest to forma towarzyszenia rodzinie mającej trudności w opiece i wychowywaniu dzieci i tworzenia dla niej wsparcia. Pomoc może dotyczyć doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych itp.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie realizuje swoich działań zawodowo, lecz poprzez towarzyszenie rodzinie mającej trudności w opiece i wychowaniu dzieci na podstawie własnej chęci pomocy innym.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłoszenie swojej gotowości do udziału w procesie pomocy rodzinom wspieranym poprzez złożenie wniosku w Miejsko- Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim ul. Mickiewicza 51 78-540 Kalisz Pomorski

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 17-06-2020 11:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2020 11:35