Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze


Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowiska urzędnicze

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Kaliszu Pomorskim

ogłasza nabór na 3 stanowiska pracy:

 • Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego;

 • Księgowy

 • Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie co najmniej średnie zawodowe

 2. co najmniej 3 letni staż pracy w samorządach

 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego

 4. obywatelstwo polski, obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innego kraju którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. obsługa programów komputerowych ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, FK2, PŁACE

 2. samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach powierzonych zadań

 3. umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

 2. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

 3. kserokopia dokumentów potwierdzających staż pracy

 4. kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 6. oświadczenia kandydatów o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie

 7. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

 1. Opis stanowisk:

 1. Referent ds. Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 1. przyjmowanie wniosków na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 2. analiza wniosków i wydawanie decyzji na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 3. przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami

 4. redagowanie decyzji o zwrocie świadczeń alimentacyjnych

 5. prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

 6. wydawanie zaświadczeń

 1. Księgowy:

 1. rozliczania inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych

 2. prowadzenie ksiąg rachunkowych

 3. sporządzanie sprawozdawczości

 4. prowadzenia wydatków strukturalnych

 5. księgowanie dowodów księgowych

 6. prowadzenie analiz wykorzystywanie środków własnych i zleconych

 7. sporządzanie dokumentacji źródłowych

 8. rozliczanie środków uzyskanych z projektów strukturalnych Unii Europejskiej

 1. Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień:

 1. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 2. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie podjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 3. realizacja zadań i wydatkowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

 4. udział w pracach Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 5. organizowanie i koordynowanie działań profilaktycznych na terenie gminy Kalisz Pomorski

 6. koordynacja działań Punktu Konsultacyjnego a także Świetlicy Środowiskowej

 1. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim przy ul. Mickiewicza 51 lub pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ul. Mickiewicza 51

78-540 Kalisz Pomorski

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowiska urzędnicze:

 1. Referent Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

 2. Księgowy

 3. Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień

Dokumenty należy składać do dnia 17 listopada 2009 r. W przypadku dokumentów wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 02-11-2009 08:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-11-2009
Ostatnia aktualizacja: - 02-11-2009 08:17