Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2008


Działalność Miejsko-Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Kaliszu Pomorskim w 2008 r.

 1. Działalność Komisji:

 • W 2008 r. zostało złożonych 22 wnioski o objęcie leczeniem odwykowym członków rodzin,

 • Na posiedzenia Komisji wezwano 40 osób w tym 14 kobiet oraz 26 mężczyzn, niektóre wezwania nastąpiły na prośbę członków Komisji po licznych sygnałach ze środowiska a niektórzy uczestnicy wzywani byli kilkakrotnie,

 • W 2008 r. odbyło się 14 posiedzeń Komisji,

 • 11 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z prośbą o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego, w tym 3 wnioski dotyczyły kobiet a 8 wniosków dotyczyło mężczyzn,

 • 5 osób skierowano do Stacjonarnych Ośrodków Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Stanominie i Szczecinku w tym 2 kobiety.

 • W 2008 r. odbyło się 10 zjazdów absolwenckie tzw. terapia podtrzymująca w celu trwania w abstynencji i realizowania rocznego planu terapii, w których uczestniczyło 7 osób,

 • Skierowano 15 wniosków do biegłego psychologa i biegłego psychiatry o przeprowadzenie badań prowadzonych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

 • Przez cały rok pokrywano także koszty dojazdów do biegłych na badania, dojazdy do ośrodków leczenia uzależnień na terapię stacjonarną oraz podtrzymującą (zjazdy absolwenckie), pokrywano także koszty pobytu na terapii podtrzymującej,

 • Przeprowadzono 20 wywiadów środowiskowych na potrzeby Komisji w tym 8 na terenie gminy i 12 na terenie miasta Kalisz Pom.

 • W 2008 skontrolowano 29 placówek gastronomicznych i detalicznych, które handlują alkoholem. W trakcie kontroli nałożono 3 mandaty karne w kwocie 100 zł. - spożycie alkoholu w miejscu publicznym. Nałożono 5 pouczeń dla osób sprzedających alkohol za brak informacji o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw.

 • Przeprowadzono szkolenie dla mieszkańców gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

 • Przeprowadzone zostały również mikołajki na terenie miasta i gminy.

 1. Działania profilaktyczne prowadzone w placówkach oświatowych na terenie gminy Kalisz Pomorski.

  • Działania profilaktyczne prowadzone w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Kaliszu Pom:

W ciągu całego roku szkolnego przeprowadzane były liczne konkursy o tematyce profilaktycznej. Odbywały się spektakle profilaktyczne dla klas od I - VI

Młodzież uczestniczyła w aktywnych formach wypoczynku (rajdy rowerowe oraz piesze wycieczki). Realizowane były programy profilaktyczne promujące zdrowy tryb życia. W ciągu roku prowadzone były także różne ankiety diagnostyczne mające ocenić poziom występowania różnych problemów społecznych wśród dzieci.

Odbywały się także różnego rodzaju teatry o tematyce profilaktycznej.

 • Działania profilaktyczne prowadzone w Gimnazjum im. M. Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim

Odbywały się spotkania nauczycieli i uczniów ze specjalistami tj. terapeuci Punkty Konsultacyjnego „MONAR” w Szczecinie. Odbywały się koncerty o tematyce profilaktycznej. Przeprowadzane były konkursy profilaktyczne na temat ochrony zdrowia. Młodzież gimnazjalna uczestniczyła w wyjazdowych zajęciach profilaktycznych.

 • Działania profilaktyczne prowadzone w Szkole Podstawowej w Pomierzynie:

Nauczyciele uczestniczyli w różnych szkoleniach dotyczących profilaktyki. Odbywały się spektakle profilaktyczne dla dzieci. Prowadzone były różne kampanie i imprezy szkolne o tematyce profilaktycznej tj. happening antyalkoholowy, dzień bez papierosa.

Zakupione zostały pady perkusyjne na potrzeby powstającej grupy perkusyjnej.

 • Działania profilaktyczne prowadzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Terroryzmu 11 września 2001 r. w Kaliszu Pomorskim

Odbywały się spektakle profilaktyczne. Prowadzone były konkursy o tematyce profilaktycznej. Szkoła uczestniczyła w różnych akcjach profilaktycznych. Zakupione zostały materiały wspomagające działania profilaktyczne w szkole.

 • Działania profilaktyczne prowadzone w Przedszkolu Miejskim w Kaliszu Pomorskim

Prowadzone były konkursy plastyczne o tematyce profilaktycznej. Realizowany był program „Zadbaj o swoje zdrowie” gdzie dzieci uczyły się dbać o higienę osobistą. Odbywały się spektakle profilaktyczne.

 1. Działania profilaktyczne prowadzone przez Miejsko - Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Ośrodkiem Kultury w Kaliszu Pomorskim.

W 2008 r. Komisja zorganizowała Majowy Piknik Rodzinny „Razem ku trzeźwości” oraz I Gminny Bieg Trzeźwościowy „Bieg po zdrowie”. W imprezach promujących zdrowe i trzeźwe życie uczestniczyły dużo mieszkańców naszej gminy. „Bieg po zdrowie” odbywał się pod patronatem Burmistrza Kalisza Pomorskiego a uczestnicy biegu walczyli o puchary oraz cenne nagrody. Podczas pikniku przeprowadzone zostały konkursy z nagrodami, odbyły się występy i zabawy z klaunami. Gwiazdą pikniku w 2008 r. było Pogotowie Teatralne ze Szczecina z barwnym programem artystycznym.

Tutejsze Komisja zorganizowała również warsztaty profilaktyczne m.in. teatralne oraz muzyczne. Warsztaty odbyły się jesienią oraz w przerwie świątecznej. Celem warsztatów było aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz promowanie zdrowego stylu życia. Organizowano także pokaz filmu dla dzieci i młodzieży „High School Musical 2” na który przywieziono około 130 dzieci z terenu gminy Kalisz Pomorski.

Komisja zorganizowała również wyjazd pełnoletniej młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim na spotkanie organizowane przez Monar Szczecin o tematyce zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków oraz problemem HIV i AIDS.

Tutejsze Komisja była także współorganizatorem I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych „Chemiczna pułapka”. Na konkurs wytypowany został trzyosobowy zespół z Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych w Kaliszu Pomorskim a jako publiczność zabrana została jedna z klas.

 1. Funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Kaliszu Pomorskim.

W 2008 r. dziećmi w świetlicy opiekowała się opiekunka posiadająca wykształcenie pedagogiczne.

Każde dziecko uczestniczące w pracach świetlicy otrzymywało posiłek, który był gotowy (pączki, słodkie bułki) lub przygotowywały go dzieci (kanapki).

Dzieci uczestniczyły w:

 • Konkursach plastycznych organizowanych w świetlicy

 • Wyjazdach do kina, na basen,

 • Organizowane były wycieczki piesze i rowerowe

 • Dzieci organizowały Dzień Matki

 • Prowadzone były różne gry i zabawy

 • Dzieci uczestniczyły w zajęciach ruchowych na boisku piłkarskim

Zakupione zostało wyposażenie świetlicy takie jak:

 1. Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej prowadzonej przez Punkt Konsultacyjny w Kaliszu Pomorskim:

   • Zatrudniony jest terapeuta posiadający specjalistyczne wykształcenie w dziedzinie terapii od alkoholu,

   • W 2008 r. w prowadzonych przez Punkt Konsultacyjny konsultacjach terapeutycznych uczestniczyło:

M-c

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ogółem

Ogółem wszystkich konsultacji

KOBIETY

7

7

4

7

6

10

7

7

10

9

13

11

98

376

MĘŻCZYűNI

13

8

7

10

11

11

11

11

11

7

7

9

116

 • Niektóre osoby (wyżej podane) uczestniczyli we wszystkich trzech spotkaniach w miesiącu.

 • W 2008 r. prowadzone były konsultacje psychologiczne (cały rok).

Ogółem w 2008 r. na działalność przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 94 317,18 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 06-03-2009 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Admin 06-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2009 10:16