Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Informacje ogólne

                                                                                              

12 czerwca 2024 r. została opublikowana ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. poz.859), która wprowadza nowe świadczenie pieniężne – BON ENERGETYCZNY.

Na podstawie art. 2 w/w ustawy, bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo:

  • gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 rok, zwanego dalej „przeciętnym dochodem za 2023 r.” nie przekraczała kwoty 2500 zł,

oraz 

  • gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

Bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, jednak wówczas jego wartość będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Bon energetyczny nie przysługuje w przypadku gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł. 

Na podstawie art. 2 ust. 7-9 w/w ustawy bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jeżeli główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  • 600 zł   – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  • 800 zł   – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  • 1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  • 1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Druk wniosku będzie dostępny niezwłocznie po opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej przez ministra właściwego do spraw energii.

Wniosek o wypłatę bonu będzie rozpatrywany w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej albo elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy albo nadaje w placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będą przyjmowane

od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 26-06-2024 22:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biegańska-Pańczyk 26-06-2024
Ostatnia aktualizacja: Iwona Seklecka-Szymczyk 22-07-2024 12:09