Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej Kalisz Pomorski

Program wieloletni POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

na lata 2019-2023

EDYCJA 2023

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA: 136 000 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 196 000 PLN

OPIS ZADANIA:

W dniu 15 października 2018 r. uchwałą Nr 140 Rada Ministrów wprowadziła do realizacji przez gminy rządowy program w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. 28 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150? do 200? kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Miejska w Kaliszu Pomorskim podjęła uchwałę nr II/23/18 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych. Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim nr LXVIII/502/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. (Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego poz.879) w § 2 ust.1, w którym ustalono, że  nie podlegają zwrotowi wydatki na świadczenia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w sytuacji gdy dochód osoby samotnie gospodarującej albo dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i świadczenia te zostały przyznane w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007 z późn.zm.).

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim realizuje Program „Posiłek w szkole i w domu”. Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku.

REALIZATOR PROGRAMU: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

GRUPA DOCELOWA: dzieci, uczniowie oraz osoby i rodziny znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 01.01.2023 do 31.12.2023

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Seweryn Szymczyk 16-08-2023 22:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Biegańska-Pańczyk 16-08-2023
Ostatnia aktualizacja: - 16-08-2023 22:04